Loading...

Programa Kit Digital

ACONSEGUEIX FINS A 12.000€ PER DIGITALITZAR EL TEU NEGOCI A FONS PERDUT, PER LA TEVA NOVA WEB, COMERÇ ELECTRÒNIC O PER LA GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS.

Què és el Kit Digital?

Kit Digital és un programa subvencionat pels fons europeus Next Generation per a la implantació de solucions digitals per a pimes i autònoms. A qui va dirigit? Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyen a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l'empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria d'ajuda del Kit Digital, podreu disposar d'un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

Requisits

Ser una petita empresa, microempresa o autònom. Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories dempreses. No incórrer en cap de les prohibicions previstes a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No tindre consideració d'empresa en crisi. Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima establerta per convocatòria. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. No superar el límit dajuts mínims (de petita quantia).

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyen a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l'empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria d'ajuda del Kit Digital, podreu disposar d'un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

CATEGORIES Entre 1 i 2 treballadors Entre 3 i 9 treballadors Entre 10 y 49 treballadors
Lloc web i presencia a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comercio electrònic 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de xarxes socials 2.000 € 2.500 € 2.500 €

*En tots els segments el temps de prestació de serveis és de 12 mesos.

Categories de solucions digitals

Lloc web i presencia a internet

Ajuda màxima
2.000€
Crea el teu lloc web per donar-te visibilitat a la xarxa.

> Més informació

Comerç
electrónic

Ajuda màxima
2.000€
Crea el teu lloc web amb botiga online

> Més informació

Gestió de
xarxes socials

Ajuda máxima
2.500€
Promociona la teva empresa a les xarxes socials

> Més información


Contacta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres i t'ajudarem per fer els tràmits del teu Kit Digital.

* Camp obligatori